CHENZIA Stuhl
mit Strohsitz

YTA 1210 P

Stuhl aus Fichtenholz mit Strohsitz.
46x46x96 h.