PAESANA Stuhl
mit Strohsitz

YTA 1202 P

Stuhl aus Fichtenholz mit Strohsitz
43x45x89 h.