CHENZIA Stuhl

YTA 1210 L

Stuhl aus Fichtenholz
46x46x96 h.